SPOTKANIE OPŁATKOWE W OPOLU
/ 17-18.12.2015r. /

 

Kombatancka wigilia w Opolu w dniu 17.12.br. w 10 Brygadzie Logistycznej zorganizowana została przez dowództwo brygady i prezesa ZW ZKRPiBWP. Zaproszeni zostali przedstawiciele związków kombatanckich, stowarzyszeń, żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych, władz państwowych i samorządowych. Tradycyjnie jak co roku życzenia świąteczno-noworoczne złożyli p.o. dowódcy brygady płk Mariusz Skulimowski oraz marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i wojewoda Adrian Czubak. Połamano się opłatkiem i składano sobie nawzajem życzenia spokojnych, radosnych Świąt oraz pomyślności w Nowym Roku. Koło nr 25 SKMP ONZ w Opolu reprezentował jego prezes płk w st.spocz. Edward Łakomy.
W dniu 18.12.br. spotkanie opłatkowe zorganizowano w Kole nr 25. Prezes dokonał podsumowania realizacji zadań w br. Za najważniejsze uznał organizację „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’, „ Światowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’ oraz „ 15-lecie Koła 25’’. Uroczystości miały miejsce w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego dzięki uprzejmości JM Rektora prof.dr hab. Stanisława Sławomira Niciei oraz prorektora prof.dr hab. Wiesławy Piątkowskiej–Stepaniak – członka wspierającego naszego Stowarzyszenia. Jak co roku od 2008 r. było to pracowicie obchodzone święto. Nasi członkowie organizują w tym dniu konkursy dla młodzieży szkolnej, wystawę nagrodzonych prac plastycznych, spotkania z weteranami misji, itp. Kolejne ważne zadania to: spotkania z młodzieżą szkolną szkół opolskich m.inn. w I LO w Oleśnie, Zespole Szkół w Kietrzu, troska o sprawy socjalno-bytowe naszych kolegów, udział w uroczystościach świąt państwowych i wojskowych, współpraca z organizacjami i instytucjami wojskowymi, oświatowymi, przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, związkami kombatanckimi, stowarzyszeniami, organizacjami harcerskimi, itp. W trakcie spotkania prezes wręczyl medal pamiątkowy Koła p. Januszowi Olechnowiczowi – członkowi wspierającemu. Podziękowania za wyróżniającą pracę w br. otrzymali: Katarzyna Skruszewicz, Witold Medwecki, Zdzisław Jażwiec, Józef Kwiecień, Kazimierz Suchiński, Witold Filipowski, Andrzej Kurdziel, Stanisław Gaweł oraz Andrzej Dominiak. Przyjęto założenia do planu zamierzeń Koła na 2016 r. Prezes złożył życzenia świąteczne i noworoczne członkom Koła i ich najbliższym. Podobne życzenia złożyli weteranom zaproszeni goście – doradca marszałka Janusz Wójcik i prezes ZW ZKRPiBWP płk w st.spocz. Stefan Szelka.


Popłynęły opowieści z misji...


Uczestnicy spotkania


W spotkaniu uczestniczyli płk S. Szelka i J. Wójcik


Podziękowania dla K. Skruszewicz...


Podziękowania dla Józefa Kwietnia...


Powróciły wspomnienia...


Medal Koła 25 otrzymuje J. Olechnowicz


Podziękowania dla Witolda Filipowskiego...


Podziękowania dla Zdzisawa Jaźwieca...


Podziękowania dla Witolda Medweckiego.

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W OPOLU
/ 11.11.2015 r. /

 

Tradycyjnie jak co roku , po mszy w opolskiej katedrze, uczestnicy uroczystości przeszli w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry na pl. Wolności. Tu odbyła się główna część uroczystości z okazji 97 –rocznicy odzyskania niepodległości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wicewojewoda Antoni Jastrzembski, marszałek Andrzej Buła oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Odbył się apel pamięci, a kompania honorowa z 10 Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego złożono wieńce i wiązanki biało-czerwonych kwiatów. W imieniu Koła nr 25 SKMP ONZ wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożył prezes Zarządu kol. Edward Łakomy. Po tej części obchodów, na opolskim rynku odbył się piknik kawaleryjski w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Przysieczy. Przygrywała orkiestra dęta cementowni Górażdże. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta, honorowym obywatelem Opola został znany aktor Daniel Olbrychski. Natomiast prezes Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Opolu płk w st.spocz. Edward Łakomy odznaczył JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof.dr.hab. Stanisława Sławomira Nicieję najwyższym wyróżnieniem Stowarzyszenia – medalem „ Za Zasługi dla SKMP ONZ’’ oraz wręczył mu pamiątkowy album o udziale polskich żołnierzy w misjach pokojowych. W godzinach wieczornych w opolskiej filharmonii odbyła się uroczysta gala, podczas której dominowały pieśni patriotyczne.


Uroczystą sesję uświetnił chór z Domu Kombatant


Laudację wygłosił prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja – rektor UO


Pamiątkowe zdjęcie


Podziękowanie laureata


Daniel Olbrychski wpisał się do księgi honorowej


Odznaczenia prof. Stanisława Niciei medalem „ Za Zasługi dla SKMP ONZ "


Gratulacje od prezesa Koła nr 25 płk. Edwarda Łakomego


Wręczenie odznaczonemu pamiątkowego albumu


Prezes pogratulował Danielowi Olbrychskiemu honorowego obywatelstwa m. Opola


Zgromadzeni na placu wolności


Defilada kompanii honorowej z 10 blog


Defulują rowerzyśći

 

IV KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SKMP ONZ
/ 17.10.2015 r. /

 

W dniu 17.10.br. w Warszawie w Centrum Kongresowym Wojska Polskiego, odbył się IV Zjazd delegatów naszego Stowarzyszenia. Opolskie koło nr 25 reprezentowali: Edward Łakomy, Edward Szmitowicz, Witold Medwecki i Henryk Magosz. Zebranych powitał oraz wygłosił Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego prezes ZG gen.bryg. w st.spocz. dr Stanisław Woźniak. Kol. Stanisław Klatt przedstawił natomiast Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. W dyskusji poruszano sprawy ważne dla dalszego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Dużo miejsca poświęcono nowemu Statutowi i jego zapisom. Zjazd zaszczycili swą obecnością m.inn. Szef Urzędu ds. kombatantów Jan Ciechanowski, posłanka na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska, przedstawiciele Dowództwa Generalnego SZ RP, dyrektor Centrum Weterana, przedstawiciele władz samorządowych. W dalszej części Zjazdu uchwalono nowy Statut, nakreślono w Uchwale zjazdowej zadania Stowarzyszenia na l. 2016-2019, wybrano nowe władze tj. Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. W dyskusji głos zabrał prezes Koła 25 płk Edward Łakomy, informując o dokonaniach opolskiego Koła. Akcentował rolę weteranów w obywatelskim i patriotycznym wychowaniu młodzieży, m,inn. poprzez robocze spotkania z weteranami, organizację konkursów, poświęconych udziałowi polskich żołnierzy w misjach pokojowych.


Poczet sztandarowy SKMP ONZ


Otwarcie Zjazdu i powitanie zebranych przez prezesa ZG gen.bryg. Stanisława Woźniaka


W kuluarach zjazdu


Honorowym członkiem Stowarzyszenia została posłanka na Sejm RP – Jadwiga Zakrzewska


Wystąpienie Szefa Urzędu ds. kombatantów Jana Ciechanowskiego


Pamiątkowe zdjęcie delegatów


Wystąpienie prezesa Koła 25 płk. Edwarda Łakomego


Goście honorowi


Podziękowanie dla kol. Witolda Medweckiego

 

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
/ 29.09.2015 r. /

 

Opolskie Koło nr 25 SKMP ONZ realizuje "cykl spotkań z młodzieżą szkolną. W dniu 29.09.2015 r. na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w Kietrzu, z klasą mundurową Zespołu spotkali się członek Zarządu Głównego, prezes Koła nr 25 płk w st. spocz. Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. Klasa mundurowa w ZS w Kietrzu jest jedną z kilkunastu klas mundurowych na Opolszczyźnie, która przygotowuje się do wykonywania w przyszłości zadań o charakterze obronnym. Ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem II Strzelec" i 10 Opolską Brygadą Logistyczną, która umożliwia realizację zadań czysto wojskowych, np. strzelanie z broni palnej, zajęcia taktyczne, chemiczne, saperskie, itp. Prelegenci przedstawili rys historyczny udziału polskich żołnierzy oraz żołnierzy garnizonu Opole w misjach zagranicznych .oraz swoje wrażenia i doświadczenia z misji, w których brali udział. Z dużym zainteresowaniem młodzieży spotkały się zwłaszcza pokazy ubiorów kobiet i mężczyzn krajów arabskich, a także wyposażenia żołnierzy na misjach. Młodzież interesowała się również obyczajami, tradycją oraz kulturą tamtego regionu. Na zakończenie prezes Koła nr 25 przekazał na ręce dyrektor szkoły p. mgr Annie Ludwikowskiej-Wierzchowiec pamiątkowy album o udziale polskich żołnierzy w misjach pokojowych.


Uczestnicy spotkania


Zebranych powitał prezes Koła płk E. Łakomy...


... i wygłosił prelekcję nt. misji pokojowych


W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas mundurowych...


...oraz innych klas


Kol. S. Gaweł opowiadał o udziale w misjach w Iraku i Afganistanie


Uczestnicy


S. Gaweł demonstrował eksponaty przywiezione z misji


Kolorowe chusty kobiet arabskich


Dziewczyny chętnie ubierały arabskie stroje


Prawie jak typowa arabka...


... i jej koleżanki


Prezes wręczy p. dyrektor ZS pamiątkowy album

 

SPOTKANIE W OLEŚNIE
/ 15.06.2015 r. /

 

Na zaproszenie dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie, w dniu 15.06.2015 r. z młodzieżą tej szkoły spotkali się: członek Zarządu Głównego , prezes Koła nr 25 w Opolu płk w st.spocz. Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. Prelegenci zapoznali uczniów z historią udziału żołnierzy polskich w misjach zagranicznych, począwszy od 1953 r., aktualnymi misjami z udziałem Polaków, zadaniami na misjach, itp. Dzielili się swoimi doświadczeniami z pobytu na misjach w Egipcie, Iraku i Afganistanie, tradycjami i obyczajami miejscowej ludności. W trakcie spotkania zaprezentowano pokazy slajdów oraz pamiątki i eksponaty przywiezione z misji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się opowieści o tradycjach i zwyczajach, panujących w krajach arabskich, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet. Młodzież mogła zakładać czadory, burki oraz inne części ubioru kobiet irackich i afgańskich. Wśród chłopców szczególnym zainteresowaniem cieszyło się umundurowanie i wyposażenie polskich żołnierzy na misjach. Prezes Koła nr 25 poinformował uczniów o zadaniach, realizowanych przez Koło nr 25 w Opolu oraz zachęcał do zapoznania się ze stroną internetową Koła, w tym także z materiałami z tegorocznych obchodów, „ Dnia Weterana’’, w których uczniowie I LO w Oleśnie aktywnie uczestniczyli, zarówno w konkursie plastycznym, jak i tematycznym. W obydwu tych konkursach od lat zajmują czołowe miejsca. Jest to zasługą p. mgr Magdaleny Koloch, która znakomicie kieruje przygotowaniami młodzieży do tych konkursów. Za wielki wkład pracy, w 2013 r. została ona wyróżniona medalem pamiątkowym Koła nr 25 SKMP ONZ. Kol. Edward Łakomy wręczył dyrektorowi szkoły p. Markowi Leśniakowi album „ Wojsko Polskie w służbie pokoju’’ wraz z dedykacją od prelegentów. Wpisał się także do Księgi pamiątkowej szkoły. Dyrektor szkoły dziękując za spotkanie wręczył natomiast upominek w postaci nr 7 rocznika oleskiego.


Kol. Edward Łakomy omówił rys historyczny udziału Polaków w misjach pokojowych


Uczestnicy spotkania z weteranami misji pokojowych


Prezes mówił o swoim pobycie na misji w Egipcie


Młodzież I LO w Oleśnie


Kol. Stanisław Gaweł opowiadał młodzieży o misji w Iraku i Afganistanie


S. Gaweł demonstrował pamiątki przywiezione z misji


Prezes wręczył dyr. Szkoły p. Markowi Leśniakowi pamiątkowy album


Prezes życzy dyr. Szkoły sukcesów w pracy dydaktycznej


Podziękowania dla weteranów

 

OBCHODY DNIA WETERANA W OPOLU
/ 27.05.2015 r. /

 

W dniu 27.05.2015 r. w Colegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbyły się uroczystości z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ oraz „ Międzynarodowego Dnia Uczestników misji Pokojowych ONZ ’’. Świętowano także 15-lecie Opolskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koła nr 25. W programie obchodów zaplanowano m.inn. konkurs tematyczny, poświęcony udziałowi polskich żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953-2014, wystawę nagrodzonych prac plastycznych, spotkanie młodzieży z uczestnikiem misji w Mali i Czadzie, spotkanie z weteranami misji zagranicznych. W uroczystości udział wzięli opolscy weterani misji, zaproszeni goście honorowi i młodzież szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Opolszczyzny. Wśród gości honorowych obecni byli m.inn. wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski, wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś, wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha, prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof.dr.hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Mirosław Karasek, przedstawiciele 10 Brygady Logistycznej, policji, straży pożarnej, prezesi związków i stowarzyszeń, dyrektorzy szkół. Prowadzący spotkanie – członek Zarządu Głównego, prezes opolskiego Koła nr 25 SKMP ONZ płk Edward Łakomy w swym wystąpieniu przypomniał historię udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych, począwszy od misji w Korei w 1953 r. oraz dzisiejszą działalność weteranów misji. Na konkurs plastyczny napłynęło 196 prac. W ocenie jury konkursu były one ciekawe i stały na wysokim poziomie. Prace były oceniane w 4 grupach wiekowych: w I gr. ( kl.1-3) najwyżej oceniono pracę Małgosi Wypych z PSP nr 14 w Opolu, w gr. II ( kl. 4-6) – zwyciężyła Malwina Cebulka z PSP Szybowice, w III ( gimnazja) – Dominika Barańska z PG Skoroszyce, a w IV gr. ( szkoły ponadgimnazjalne ) – Ewa Iwaszkiewicz z Zespołu Szkół Medycznych z Prudnika. W klasyfikacji zespołowej w poszczególnych grupach I miejsca zajęły: PSP nr 14 w Opolu, PSP Szybowice, PG nr 7 w Opolu i I LO w Oleśnie. Uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-6 otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a m.7-9 – wyróżnienia na piśmie. Najlepsze zespoły nagrodzono pięknymi pucharami, a za miejsca 1-3 przyznano dyplomy uznania. Opiekunowie uczniów zostali uhonorowani Podziękowaniami. W przeprowadzonym w dn. 27.05.br. konkursie nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953-2014’’, uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą o charakterze, roli i zadaniach misji w ogóle, a o udziale Polaków w szczególności. W klasyfikacji indywidualnej I m zajął Mateusz Gruszecki z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu / 33 pkt /, 2 m- Aneta Kołodziej / 30 pkt./ z I LO w Oleśnie, a 3 m - Tomasz Czekała / 29 pkt / z ZSEl. w Opolu. Najlepsi ( miejsca 1-6 ) otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, zaś najlepsze zespoły ( miejsca 1-3 ) nagrodzono pucharami i dyplomami. Były to: 1 m – Zespól Szkół Elektrycznych w Opolu, 2 m – I LO w Oleśnie i 3 m – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Laureatom obu konkursów puchary, nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania wręczali goście honorowi oraz prezes Koła 25. Dużym zainteresowanie cieszyła się prelekcja por. Radosława Chojny-Abarchana- uczestnika misji w Mali i Czadzie, który opowiadał o swoim pobycie na misji w tych afrykańskich państwach. Za duży wkład pracy w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia uhonorowani zostali: kol. Edward Szmitowicz - srebrnym medalem „ Za zasługi dla obronności kraju’’, Stanisław Gaweł –srebrnym medalem „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’, Eugeniusz Kuczer i Zbigniew Trafiał – odznaką „ Za zasługi dla województwa opolskiego’’, poseł na Sejm RP Tomasz Garbowski, marszałek województwa opolskiego Andrzej Bula, rektor Uniwersytetu Opolskiego prof.drhab. Stanisław S. Nicieja oraz Damian Stankowicz – medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’, Zdzisław Środa – medalem „ 25-lecie nadania Siłom Pokojowym pokojowej nagrody Nobla’’, prof.dr.hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Irena Koszyk, Rafał Rippel, Wojciech Bakalarz, Janusz Olechnowicz, Elżbieta Rogala, Leszek Kamiński – medalem pamiątkowym Koła nr 25 w Opolu. Ponadto Listy gratulacyjne i okolicznościowe otrzymali: członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz nestorzy Koła - Eugeniusz Kuczer, Andrzej Sławiński, Jan Kubica, Ryszard Rykalski. Gratulacje i życzenia długich lat życia w zdrowiu przekazali weteranom m.inn.: Antoni Jastrzembski, Tomasz Kostuś, prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, płk Mirosław Karasek, przedstawiciel KW Policji. Komendant hufca z Głubczyc przekazał na ręce prezesa Koła 25 pamiątkową harcerską lilijkę. W holu Colegium Maius UO urządzono wystawę nagrodzonych prac plastycznych. Przez 1 miesiąc będzie ona prezentowana w uniwersyteckim muzeum, a przez kolejny zostanie udostępniona do zwiedzania dla wszystkich chętnych w Klubie 10 Brygady Logistycznej. W części artystycznej wystąpił zespół taneczny, działający przy klubie 10 brygady logistycznej. Na zakończenie obchodów, uczestnicy zostali zaproszeni na żołnierską grochówkę. W godzinach porannych delegacja Koła nr 25 złożyła wiązankę kwiatów w 10 Brygadzie pod tablicą upamiętniającą udział opolskich żołnierzy w misjach zagranicznych.


Uroczyste obchody otworzył prezes płk Edward Łakomy.


Nagrody rzeczowe wręcza laureatom płk. M. Karasek.


Opiekunowie i laureaci z pucharami i dyplomami.


Trwa konkurs tematyczny.


Wystawa nagrodzonych prac plastycznych w holu Collegium Maius.


Goście honorowi z laureatami.


Gratulacje dla laureatów konkursu plastycznego.


Kol. Edmund Szmitowicz został wyróżniony srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju.


Gratulacje dla prof. W. Piątkowskiej-Stepaniak.


Życzenia od harczerzy z Głubczyc.


Uczestnicy piszą test. Na pierwszym planie drużyna z ZSE Opole.


Wystąpienie prezesa.


Weterani misji.

 

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W OPOLU
/ 03.05.2015 r. /

 

224 rocznicę uchwalenia Konstytucji, obchodzono w Opolu bardzo uroczyście i świątecznie. Udział w uroczystościach wzięły tłumy opolan. Część oficjalna miała jak zwykle miejsce pod Pomnikiem Walk o Polskość Śląska Opolskiego. Były przemówienia marszałka województwa opolskiego, wojewody i prezydenta miasta Opola, apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem. Urozmaiceniem był udział szwadronu kawalerzystów i rowerzystów z grupy rekonstrukcyjnej. Po raz pierwszy w opolskich uroczystościach wzięła udział grupa artylerzystów z grupy rekonstrukcyjnej z Nysy, którzy zaprezentowali oddawanie strzałów z dawnej broni strzeleckiej i działka. Robiło to wrażenie, zwłaszcza na tych, którzy nie mieli dotychczas możliwości oglądać takiego pokazu. Była też nieodzowna grochówka, serwowana przez 10 BLog. W uroczystych obchodach, Koło nr 25 SKMP ONZ w Opolu reprezentował członek ZG kol. Edward Łakomy. W godzinach popołudniowych, w opolskiej filharmonii, przy komplecie publiczności wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP. Z okazji święta 1 maja, Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 maja, dla mieszkańców Opola przygotowano wiele imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Oprócz już wymienionych, odbył się piknik kawaleryjski na terenie dzielnicy AK. Opolanie mogli podziwiać jeździeckie umiejętności kawalerzystów, zwiedzić boksy dla koni, porozmawiać z jeźdźcami i obsługą. Na nadrzecznych błoniach zorganizowano dla dzieci zawody sportowe i zabawy.


1.05.br na osiedlu AK odbył się piknik artyleryjski


Goście honorowi


Grupa rekonstrukcyjna z Nysy zaprezentowała strzelanie z dawnej broni

Złożenia kwiatów pod pomnikiem


Defilada kawalerii


Występ RZA WP w filharmonii

 

WIELKANOCNE SPOTKANIE
/ 03.04.2015 r. /

 

W dniu 3.04.2015 r. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych. Na zaproszenie dowódcy brygady płk. Adama Słodczyka w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich i miejskich władz państwowych i samorządowych – marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, wojewoda Ryszard Wilczyński, przewodniczący rady miasta Opola Marcin Ociepa. Obecni byli przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu opolskiego, związków kombatanckich, stowarzyszeń, straży pożarnej, policji. Zaproszonych gości oraz żołnierzy brygady i pracowników cywilnych powitał dowódca brygady. W swoim wystąpieniu podziękował kadrze i pracownikom za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Złożył wszystkim obecnym życzenia spokojnych, wesołych świąt oraz pomyślności w dalszej służbie i pracy. Za pomocą telemostu połączono się z żołnierzami brygady, służącymi w Afganistanie w ramach I zmiany Resolute Support. Złożono sobie wzajemne życzenia świąteczne. Zgromadzeni życzyli żołnierzom na misji szczęśliwego powrotu do domu po zakończonej służbie. Kapelan brygady poświęcił świąteczne dania, po czym składano sobie życzenia. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych – Koło nr 25 w Opolu reprezentował członek Zarządu Głównego płk w st.spocz. Edward Łakomy.


Zgromadzonych powitał dowódca brygady płk Adam Słodczyk


Życzenia świąteczne złożyli marszałek Andrzej Buła...


... wojewoda Ryszard Wilczyński...


Uczestnicy spotkania.


Połączono się z żołnierzami w Afganistanie


Kapelan brygady poświęcił świąteczne dania


W spotkaniu uczestniczył prezes Koła 25 płk Edward Łakomy

 

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W GŁUBCZYCACH
/ 27.02.2015 r. /

 

Na zaproszenie Komendy Hufca oraz Rady Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach, w uroczystej zbiórce uczestniczył członek ZG SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk w st.spocz. Edward Łakomy. Program uroczystości obejmował m.inn. podsumowanie harcerskiej akcji zimowej i wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawienie planu działania na kolejny rok, wręczenie odznaczeń, podziękowań dla wyróżniającej się kadry instruktorskiej i harcerzy. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu głubczyckiego, policyjnych, straży pożarnej, oświatowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół z którymi hufiec współpracuje. Przybyli współpracujący z hufcem przedstawiciele 10 B.Log., szef WSzW oraz ZW ZŻ WP z Opola. Komendant hufca hm Ryszard Kańtoch przedstawił zadania realizowane przez harcerzy w minionym roku. Głubczyccy harcerze, jako wolontariusze, organizowali podczas akcji zimowej różne imprezy dla najmłodszych , czynnie wspierali akcję WOŚP / zebrali ponad 40 tys. zł. /. Dodać należy, że zgodnie z harcerskim przyrzeczeniem należą do wzorowych uczniów w swoich szkołach. Wyróżniającym się w działalności hufca wręczono dyplomy, podziękowania, odznaki. Komendant hufca nagrodził pamiątkowymi statuetkami przyjaciół hufca z Opola. Goście honorowi z Opola nie szczędzili słów uznania dla komendanta, członków Rady Przyjaciół Harcerstwa, władz miasta i powiatu, instruktorów, harcerzy, pedagogów. Bowiem dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu, głubczycki hufiec należy do najlepszych w województwie. Koło nr 25 z Opola od lat ściśle współpracuje z hufcem . Kol. Edward Łakomy składając na ręce komendanta podziękowanie dla wszystkich, którzy pracują na sukcesy hufca, wręczył komendantowi medal pamiątkowy Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu. Jednocześnie zaapelował do młodzieży i nauczycieli o udział w konkursach z okazji „ Dnia Weterana’’. Zaprosił także delegację hufca na uroczyste obchody naszego święta w dniu 27.05.br. w Opolu. Odśpiewanie harcerskich pieśni zakończyło Dzień Myśli Braterskiej głubczyckiego hufca. Warto było uczestniczyć w tak sympatycznej i budującej imprezie. Harcerze z Głubczyc zasługują na medal.


Koło nr 25 reprezentował prezes kol. Edward Łakomy…


…który z uznaniem mówił o osiągnięciach hufca


Prezes wręczył komendantowi medal Koła nr 25 SKMP ONZ


Zachęcał grono pedagogiczne do udziału w konkursach dla młodzieży


Burmistrz Głubczyc uhonorował prezesa Koła nr 25 statuetką hufca


Wyróżnieni statuetkami honorowi goście


Najstarszy głubczycki harcerz recytował harcerskie wiersze


Podziękowania dla wyróżniających się harcerzy hufca


Uczestnicy Dnia Myśli Braterskiej

 

TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA...

 

27.05.2015 r. weterani Koła nr 25 w Opolu będą obchodzić 15-lecie swej działalności. Zostanie ono połączone z corocznymi obchodami „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’. Odbędą się one na terenie Uniwersytetu Opolskiego. W programie przewidziano spotkania młodzieży z weteranami misji zagranicznych, wystawę nagrodzonych prac plastycznych, zwiedzanie muzeum UO, konkurs tematyczny nt. udziału żołnierzy polskich w misjach w l. 1953-2014, konkurs plastyczny pt.”Żołnierze polscy w misjach zagranicznych’’. Regulaminy konkursów w załączeniu. Można się z nimi także zapoznać na stronie opolskiego kuratorium oświaty w zakładce KONKURSY( www.kuratorium.opole.pl ). Poniżej zamieszczamy „ PROGRAM OBCHODÓW’’ w dniu 27.05.br. Trwają przygotowania do godnego uczczenia naszego święta. Honorowy patronat objęli już m.inn. Wojewoda opolski, Marszałek województwa opolskiego, Kurator oświaty, JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Zapraszamy młodzież szkolną do wzięcia udziału w w/w konkursach. Zapraszamy także członków honorowych i wspierających naszego Stowarzyszenia. Swą obecnością zaszczycą nas goście honorowi. Do zobaczenia w dniu 27.05.br.

Załączniki:
Zał. nr1 – Regulamin konkursu plastycznego
Zał. nr 2 – Regulamin konkursu tematycznego
Zał. nr 3 – Program obchodów „ Dnia Weterana’’

 

ZEBRANIE KOŁA nr 25 SKMP ONZ
/ 09.02.2015 r. /

 

Spraw do przekazania i zadań podczas pierwszego tegorocznego spotkania członków Koła 25 było wiele. Na wstępie prezes wręczył kol. Zdzisławowi Środzie odznakę SPIA. W szeregi Koła przyjęto 2 nowych członków kol. Katarzynę Skruszewicz – uczestniczkę misji SFOR oraz kol. Stanisława Bukowskiego z misji UNEF II w Egipcie. Zatwierdzono „ Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2015 r.’’. Prezes przedstawił informację ze swego pobytu na otwarciu Centrum Weterana w Warszawie w dn. 21.12.2014 r. Uroczystego odsłonięcia pomnika Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa oraz otwarcia Centrum dokonała premier Ewa Kopacz w asyście wicepremiera, ministra ON Tomasza Siemoniaka. Do nas weteranów skierowała słowa uznania za naszą służbę poza granicami państwa, mówiąc…” jesteśmy z Was dumni. Polska jest z Was bardzo dumna..’’. Prezes reprezentował także Koło nr 25 na uroczystym powitaniu XV zmiany NSE ISAF z udziałem wiceministra Macieja Jankowskiego w dniu 10.12.2014 r. i koncercie dla żołnierzy misji i ich rodzin z udziałem wicepremiera, ministra ON Tomasza Siemoniaka w opolskiej filharmonii w dniu 20.12.ubr. Szybkimi krokami zbliża się „ Dzień Weterana – 2015’’. Przygotowania rozpoczęliśmy już w m-cu X ubr. Tegoroczne obchody odbędą się w roku 15-lecia działalności opolskiego Koła 25 Stąd będą miały bardzo uroczysty i podniosły charakter. Dzięki uprzejmości rektora Uniwersytetu Opolskiego JM Rektora prof.dr. hab. Stanisława S. Nicieji odbędą się one na terenie Uniwersytetu. Uczestniczyć w nich będą tradycyjnie weterani, członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia, zaproszeni goście honorowi oraz młodzież opolskich szkół. Jak co roku, począwszy od 2008 r. organizujemy dla niej konkursy poświęcone udziałowi polskich żołnierzy w misjach pokojowych , spotkania z weteranami ,itp. Z pewnością weterani, którzy społecznie działają na rzecz patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodego pokolenia, spotkają się ze słowami uznania i podziękowania za swą pracę. Ale teraz czeka nas wytężona praca, aby należycie wszystko zorganizować i przygotować. Prezes postawił zadania dla osób funkcyjnych. Zarząd zaapelował o dokonywanie odpisu 1% od podatku, a także o terminowość w opłacaniu składek członkowskich. W br. czekają nas inne ważne wydarzenia. Będą to centralne obchody „ Dnia Weterana’’ w Bydgoszczy, w których weźmie udział delegacja naszego Koła oraz IV Krajowy Zjazd Delegatów SKMP ONZ ( w X. br. ), w którym nasze Koło reprezentować będzie 5 delegatów. Prezes poinformował o możliwości wyjazdu do Parlamentu Europejskiego do Brukseli na zaproszenie p. europoseł Lidii Geringer de Oedenberg, który mógłby dojść do skutku na jesieni tego roku. W dyskusji poruszono sprawy związane ze środkami pochodzącymi z odpisu 1 %, wsparciem kolegów będących w trudnej sytuacji materialnej, uczestnictwem delegacji Kola w obchodach świąt państwowych, rocznicowych, itp.


Kol. Z. Środa otrzymuje odznakę SPIA