ZARZĄD KOŁA NR 25:

·       Prezes:       Edward Łakomy

·       Sekretarz:  Vacat

·       Skarbnik:   Witold Medwecki

·       Członek:     Jan Dyndor