SPOTKANIE OPŁATKOWE W KOLE NR 25

 

W dniu 17.12.2022 r. członkowie Koła nr 25 uczestniczyli w zebraniu, podsumowującym miniony rok i tradycyjnie połamać się opłatkiem wigilijnym.

Miniony rok zakończyliśmy pomyślnie, bowiem zostały zrealizowane najważniejsze zadania, ujęte w „ Rocznym planie zamierzeń’’  na 2022 rok. Uroczyście obchodziliśmy Dzień Weterana, w wojskowej oprawie, z udziałem pocztów sztandarowych opolskich szkół, z udziałem młodzieży uczestniczącej w konkursie plastycznym, wystawą nagrodzonych prac itd. Delegacje koła brały udział w obchodach świąt państwowych, rocznicowych i innych. Dbaliśmy o groby naszych zmarłych kolegów oraz będących w trudnej sytuacji bytowej. Ściśle współpracowaliśmy z władzami regionalnymi oraz bratnimi organizacjami i stowarzyszeniami. Do wyróżniających się członków należy zaliczyć kolegów: Witold Medwecki, Edward Szmitowicz, Stanisław Gaweł, Antoni Antczak, Tadeusz Szpunar.  W części drugiej – wigilijnej życzyliśmy sobie i naszym najbliższym zdrowia i pomyślności, łamiąc się tradycyjnie opłatkiem.