W dniu 29.06.2020 r. odbył się pogrzeb zmarłego płk Eugeniusza Kuczera. W ostatniej drodze towarzyszyła zmarłemu najbliższa rodzina, przyjaciele oraz delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu.

Płk Eugeniusz Kuczer urodził się 24.12.1926 r. W latach 1947-1980 pełnił zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych w 10 SDPanc. Jako dowódca kompanii transportowej uczestniczył w misji pokojowej UNEF II w Egipcie w okresie 22.12.1973-10.06.1974 r. Za 30-letnią służbę nienaganną służbę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.inn. Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym i srebrnym medalem „ Za zasługi dla obronności kraju’’. Za wzorowe wykonywanie zadań w UNEF II został wyróżniony medalem „ Servi Pacis’’. Po utworzeniu Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu w 2000 r., aktywnie włączył się do pracy statutowej. W ciągu 20 lat istnienia Koła, brał czynny udział w wielu przedsięwzięciach , m.inn. w organizacji obchodów „ Dnia Weterana’’, spotkaniach z lokalną społecznością, młodzieżą szkolną. Wspierał swym bogatym doświadczeniem Zarząd Koła. Życzliwy i koleżeński. Za swą pracę na rzecz lokalnego środowiska i Koła nr 25, był wyróżniany medalem brązowym i złotym „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’, srebrną odznaką „ Opiekun miejsc pamięci narodowej’’ oraz odznaką i tytułem „ Za zasługi dla województwa opolskiego’’. Cześć Jego Pamięci.