W dniach 10-13.09.br. w Bydgoszczy odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ, poszerzone o prezesów Kół terenowych. Program posiedzenia obejmował m.inn. projekt zmian w statucie i nazwy , zatwierdzenie sprawozdania finansowego, aktualnej sytuacji w kołach oraz spraw organizacyjnych dot. działalności Stowarzyszenia.

Swoimi doświadczeniami z I zmiany UNIFIL Liban podzielił się uczestnik tej zmiany. Gospodarze przygotowali także możliwość zwiedzenia bydgoskiej Starówki i niektórych obiektów w Grudziądzu, a także Muzeum Wojsk Lądowych i Mesy Oficerskiej Inspektoratu Wsparcia w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczył członek ZG SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu, kol. Edward Łakomy.