OBCHODY 77- ROCZNICY DNIA ZWYCIĘSTWA   

 

Dnia 08.05.2022r. na pl. Wolności w Opolu, odbyły się uroczystości poświęcone 77- rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Opola.

Po okolicznościowych przemówieniach, odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa z 10 Brygady Logistycznej oddała salwę honorową. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. W uroczystościach udział wzięła delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ.