OBCHODY 100. ROCZNICY POWSTANIA  DZIELNICY   I ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH

 

W dniu 18.02.2023 r. w Opolu odbyły się uroczystości, poświęcone wspomnianej rocznicy. Uczestniczyli w nich „ rodłacy’’, ich rodziny oraz przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych, poczty sztandarowe, kombatanci i weterani, mieszkańcy Opola.

W wystąpieniach podkreślano zasługi  członków ZPwN dla krzewienia kultury i patriotyzmu wśród Polaków w Niemczech. Odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa oddała salwę honorowa. Pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego złożono wiązanki kwiatów. Udział wzięła delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ – Edward Łakomy i Edward Szmitowicz.  W godzinach popołudniowych w opolskim Ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, poświęcona temu wydarzeniu. Przed Ratuszem prezentowana jest wystawa związana ze 100-leciem działalności ZPwN.