ZEBRANIE KOŁA NR 25 ( 1.03.2023 r.)

 

 

 Pierwsze tegoroczne zebranie poświęcone było wytyczeniu głównych kierunków naszej działalności w 2023 r. Jest to rok kolejnego VI Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się jesienią br. Zebranie zatwierdziło „ Roczny plan zamierzeń  Koła 25 na rok 2023’’.

Najważniejszym przedsięwzięciem koła jest przygotowanie i przeprowadzenie wojewódzkich obchodów Dnia Weterana. Odbędą się one w dniu 22.05.br. Prezes zapoznał zebranych z „ Programem obchodów’’ oraz postawił zadania dla aktywu koła. Legitymację członkowską otrzymał kol. Romuald Lipski. Skarbnik koła kol. Witold Medwecki omówił sprawy finansowe oraz zaapelował o przekazanie 1,5% na rzecz Stowarzyszenia. Dokonano aktualizacji składu zespołów problemowych.  W wolnych wnioskach i propozycjach prezes przedstawił kryteria wyróżniania medalu „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’ oraz zasady nadawania oraz możliwość nabycia medali 70-lecia udziału Polaków w misjach zagranicznych i 35-lecia nagrody Nobla.