POŻEGNANIE GEN. EDWARDA SZWAGRZYKA

 

W dniu 21.04.2023 r. na cmentarzu w Opolu-Półwsi odbył się pogrzeb zmarłego członka Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło  nr 25, gen. bryg. Edwarda Szwagrzyka.

W ostatniej drodze towarzyszyła mu pogrążona w smutku rodzina, generałowie, koledzy – byli podwładni,  szkolni koledzy, samorządowcy. Liczną delegację tworzyli koledzy weterani misji pokojowych z koła 25, na czele z członkiem Zarządu Głównego, prezesem Koła nr 25 kol. Edwardem Łakomym. Asystę honorową przy urnie z prochami Generała pełnili generałowie, członkowie Koła nr 25, członkowie ZŻWP oraz  Stowarzyszenia 10 SDZ .Ceremonię pogrzebową poprowadził kapelan opolskiego garnizonu,  zaś oprawę  pogrzebową zapewniła orkiestra dęta cementowni Górażdże oraz myśliwi. Generałowi z 40-letnim wojskowym dorobkiem, w tym udział w misji zagranicznej w Kosowie,  odmówiono asysty wojskowej. Dla nas, weteranów pokojowych misji zagranicznych, którzy pełnili służbę w zapalnych regionach świata, narażając zdrowie i życie, jest to decyzja niezrozumiała i haniebna. My, weterani misji pokojowych kategorycznie sprzeciwiamy się dzieleniu żołnierzy na lepszych i gorszych, na swoich i nieswoich. Wszyscy służyliśmy jednej Ojczyźnie, najlepiej jak potrafiliśmy  i każdy zasługuje na godny pochówek z wojskową asystą. I nikt nikomu łaski nie robi. Żołnierzowi to po prostu przysługuje. Na cmentarzu Generała pożegnali: były dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen.dyw. Jerzy Baranowski i prezes Koła nr 25 płk(s) Edward Łakomy. Kol. Edward Łakomy podziękował Zmarłemu za prawie 13-letnią społeczną działalność w Kole nr 25 , za wielkie zaangażowanie i służenie nam swoim doświadczeniem i radą w wielu istotnych sprawach. Był aktywnym działaczem, nawet gdy stan zdrowia ograniczał jego bezpośredni udział w spotkaniach czy  wojewódzkich obchodach „ Dnia Weterana’’.  Za swą pracę na rzecz Stowarzyszenia został odznaczony medalami „ 60-lecia udziału Polaków w misjach zagranicznych’’ oraz „ 25-lecia uhonorowania Sił Pokojowych ONZ nagrodą Nobla’’. Prezes wręczył wdowie po zmarłym medal „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’, nadany mu tuż przed śmiercią, a także  przekazał  szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego. Wdowa odebrała czapkę generalską od gen. Mieczysława Stachowiaka. Oddano salwę honorową z armaty grodu rycerskiego w Byczynie. Urnę z prochami Generała pokryły wieńce i wiązanki kwiatów. Spoczywaj w pokoju Generale, Weteranie.  Pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci.