OPOLSKIE OBCHODY „ DNIA WETERANA’’

Opolskie uroczystości naszego święta miały miejsce w dniu 22.05.2023 r. Rozpoczęły się w 10 blog., od złożenia przez delegację Koła nr 25 wiązanki kwiatów pod tablicą, upamiętniającą udział żołnierzy Garnizonu Opolew pokojowych misjach zagranicznych.

Zasadnicze uroczystości miały miejsce pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, z udziałem wojskowej asysty honorowej z 10 Blog., gdzie uroczyście świętowaliśmy „Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ’’. W obchodach uczestniczyli weterani Koła nr 25, przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych, laureaci konkursu plastycznego mieszkańcy Opola. Po wciągnięciu flagi na maszt głos zabrał członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 płk(s) Edward Łakomy, serdecznie witając przybyłych na dzisiejszą uroczystość w osobach: poseł na Sejm RP Tomasza Kostuś, doradca marszałka województwa opolskiego Janusz Wójcik, doradca wojewody opolskiego Ryszard Kropacz, wiceprezydent Opola Przemysław Zych oraz przedstawicieli służb mundurowych, laureatów konkursu plastycznego oraz młodzież klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z Olesna. Na wstępie poprosił    o uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 17.04.br. członka Koła gen. bryg. Edwarda Szwagrzyka. W swym wystąpieniu podkreślił ogromną rolę wszystkich uczestników misji zagranicznych w dziele walki o pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz społeczną działalność członków Stowarzyszenia, w tym Koła nr 25 w propagowaniu dokonań Polaków na misjach, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej oraz realizacji zadań statutowych. Najaktywniejszych członków Koła oraz wspierających nasze działania wyróżniono medalami i listami gratulacyjnymi. Srebrnym medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’ udekorowany został poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, a brązowymi: Henryk Magosz, Michał Kucyniak, Romuald Lipski oraz członkowie wspierający Magdalena Koloch i Ryszard Kropacz. . Medale „ Za zasługi dla Koła 25’’ otrzymali: Witold Medwecki, Edward Szmitowicz, Antoni Antczak oraz Zdzisław Jaźwiec. Listami gratulacyjnymi Prezesa ZG uhonorowano członków Koła, którzy ukończyli 70 lat: Andrzeja Żurka, Mieczysława Frasa, Bronisława Kowolika, Jerzego Gajdę i Michała Kucyniaka. Listy gratulacyjne za pracę na rzecz Koła 25 otrzymali: poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i  Janusz Wójcik. Legitymacje członkowskie otrzymali: Henryk Wawer, Ryszard Kropacz, Klaudia Gierczak, zaś Certyfikat kol. Romuald Lipski. 21 laureatom konkursu plastycznego wręczono nagrody rzeczowe i dyplomy. Pucharami i dyplomami nagrodzono szkoły, które w klasyfikacji zespołowej zajęły I miejsca w swoich grupach. Otrzymały je: w I grupie wiekowej – PSP nr 14 w Opolu, w II grupie – PSP Szybowice oraz w III grupie ZSEkiO w Oleśnie. Opiekunki najlepszych drużyn = panie: Magdalena Koloch, Urszyla Kostrzewska i Aleksandra Lisowska-Zawieja otrzymały podziękowania. Odczytano Apel Pamięci, a kompania honorowa oddala salwę. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem.  Prezes złożył gratulacje odznaczonym i nagrodzonym. W godzinach popołudniowych członkowie Koła oraz członkowie wspierający spotkali się na wspólnym obiedzie.