25-ROCZNICA POLSKI W NATO 

 

W dniu 12.03.2024 r. w 10 Brygadzie Logistycznej  odbyła się uroczystość, poświęcona  25-rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Uczestniczył w niej członek ZG SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 płk(s) Edward Łakomy.