Po letniej przerwie, w dniu 23.10.2017 r. spotkaliśmy się, by podsumować to, co zrobiliśmy od maja br. i omówić bieżące sprawy. Zatwierdzono przedstawiony przez prezesa porządek zebrania. Do naszego grona dołączył por. Robert Chojna-Abarchan – uczestnik misji w Czadzie i Mali. Prezes wręczył Listy gratulacyjne kol. Wiesławowi Stebelskiemu z okazji ukończenia 70 lat oraz kol. Józefowi Kwietniowi, któremu „ stuknęła’’ 60-tka.

Kol. Stanisław Gaweł zapoznał zebranych ze swoimi wrażeniami z Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Z kolei prezes przedstawił prezentację multimedialną z obchodów „ Dnia Weterana’’ w Opolu oraz poświęconą 10-lecia uroczystych obchodów tego święta w formule: weterani – młodzież – zaproszeni goście. Następnie zapoznał kolegów z najważniejszymi decyzjami i wnioskami z posiedzenia Zarządu Głównego w Ryni / 21- 23.04.br. oraz w Warszawie / 14.10.br./ W zatwierdzonym Planie zamierzeń Zarządu Głównego ujęto m.inn. zorganizowanie w 2018 r. 2-dniowego spotkania uczestników misji UNEF II z okazji 45-lecia jej rozpoczęcia. Odpowiedzialnym z ramienia ZG za w/w przedsięwzięcie został płk Edward Łakomy – inicjator przyszłorocznego spotkania. Była to pierwsza zwarta polska jednostka, której żołnierze rozpoczęli trwający do dziś szlak misyjny w wielu regionach świata. W dniu 16.10.br. prezes wraz z kol. Stanisławem Gawłem spotkali się z młodzieżą szkolną w Zespole Szkól w Gogolinie. Skarbnik Koła kol. Witold Medwecki omówił przychody i wydatki oraz zaapelował o terminowe opłacanie składek członkowskich. Kol. Edward Łakomy podzielił się z zebranymi z wrażeniami ze spotkania z dyr. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Lądku-Zdroju. Zachęcał kolegów – weteranów do korzystania z tej placówki. Uczczono pamięć zmarłego członka honorowego Stowarzyszenia – płk. Stefana Szelki. Zebrani obejrzeli zdjęcia z pogrzebu. W pogrzebie uczestniczyła i złożyła wieniec na grobie Zmarłego, delegacja Koła 25 w składzie: Edward Łakomy, Edward Szmitowicz, Tadeusz Ptasznik, st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. W dniu 18.10.br. prezes wziął udział w obchodach 55-lecia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Jak więc widać wykonaliśmy kawał dobrej roboty. W dyskusji głos zabrali koledzy Stanisław Kucyniak i Edward Szmitowicz. W części końcowej / wnioski i propozycje / przedyskutowano organizację spotkania opłatkowego, które odbędzie się 19.12.2017 r. w Klubie 10 blog. o godz. 17.00 Po dodatkowe informacje dot. w/w spotkania, proszę zwracać się do członków Zarządu Koła.

 

 

ZEBRANIE KOŁA NR 25 W OPOLU