Niepodległościowe uroczystości w Opolu rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w katedrze, po czym uczestnicy zgromadzili się na pl. Wolności, by wspólnie z mieszkańcami Opola i Opolszczyzny wziąć udział w części oficjalnej obchodów. Kompanię honorową wystawiła 10 blog, a orkiestrę Komenda Wojewódzka Policji z Wrocławia. Oprawę uroczystości tworzyły również poczty sztandarowe, wystawione licznie przez szkoły, instytucje, organizacje i inne podmioty. Mimo zimna, pod pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego przyszło wielu Opolan.

Zgodnie z ceremoniałem odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Wręczono awanse i medale zasłużonym żołnierzom i osobom cywilnym. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści – Krystyna Czochara, Antoni Duda i Tomasz Kostuś oraz przedstawiciele władz państwowych ,samorządowych, służb mundurowych, kombatanci, młodzież. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentowali: członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk (r) Edward Łakomy, Edward Szmitowicz i Antoni Antczak. Głos zabrali poseł Krystyna Czochara, wojewoda Adrian Czubak, wicemarszałek Szymon Ogłaza i wiceprezydent Opola Maciej Wujec. Wszyscy oni w swych wystąpieniach nawiązywali do 99-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i obowiązków dnia dzisiejszego. Delegacje i mieszkańcy (wśród nich delegacja Koła 25) złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Na zakończenie pokaz musztry paradnej dała klasa mundurowa z Zespołu Szkół w Gogolinie.

 

 

11 listopada w opolu