Na zaproszenie dyrekcji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu, w dniu 6.04.2018 r. z młodzieżą tej szkoły spotkali się opolscy weterani misji pokojowych: członek ZG SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. Prelegenci zapoznali zgromadzonych uczniów z historią udziału Polaków w misjach zagranicznych, aktualnymi misjami z udziałem żołnierzy polskich, zadaniami realizowanymi na misjach oraz historią i pracami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w tym szczególnie z działalnością Koła 25 w Opolu.

Podzielili się wrażeniami z pobytu na misjach w Egipcie, Iraku i Afganistanie. W trakcie spotkania zaprezentowano pokazy slajdów oraz pamiątki i eksponaty przywiezione z misji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się opowieści kol. Stanisława Gawła o tradycjach i obrzędach w krajach muzułmańskich oraz zabezpieczeniem logistycznym polskich żołnierzy. Kol. Edward Łakomy poinformował o zadaniach Koła nr 25, organizowanych dla młodzieży szkolnej konkursach z okazji „ Dnia Weterana’’, wystawach  i pokazach. Zaprosił zebranych do udziału w najbliższych obchodach „ Dnia Weterana’’ w Opolu w dniu 28.05.2018 r. na opolskim Rynku oraz do udziału w konkursach – tematycznym i plastycznym. Młodzież otrzymała broszurki – informatory o naszym kole. Prelekcja i pokazy wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów, a także obecnych nauczycieli. Na zakończenie spotkania, prezes Koła 25 wręczył dyrektorowi mgr Romualdowi Florczakowi pamiątkowy album wraz z dedykacją o udziale polskich żołnierzy w misjach pokojowych. Relacja ze spotkania zamieszczona zostanie na stronie internetowej Koła nr 25 (www.skmponz.opole.pl) oraz na stronie PLO nr 5.  

 

 

Spotkanie w PLO nr 5