OBCHODY  ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OPOLU                                                             

Tegoroczne obchody 103- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbywały się w cieniu wydarzeń na wschodniej granicy. Podkreślali to wszyscy w swoich wystąpieniach. Przypominano historyczne wydarzenia z roku 1918, kiedy to odradzała się Rzeczypospolita po 123 latach zaborów.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, weterani, młodzież oraz licznie przybyli mieszkańcy Opola. Wojewoda Sławomir Kłosowski odczytał listy od premiera i marszałek Sejmu. Odczytano Apel Pamięci, zaś kompania honorowa oddała salwę. Złożono kwiaty pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. W uroczystościach uczestniczyła delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu w składzie: Edward Łakomy, Edward Szmitowicz, Antoni Antczak oraz Stanisław Gaweł, który został odznaczony medalem „ Pro Patria’’.

W godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Opola, na której m.inn. zostały  wręczone odznaki „ Za zasługi dla miasta Opola’’ oraz tytuły „ Zasłużony Obywatel Miasta Opola’’. Tym tytułem wyróżniony został  członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy.