Tym razem na trasie naszych kombatanckich spotkań z młodzieżą szkolną znalazło się nyskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W dniu 7.03.2017 r. , na zaproszenie dyrekcji szkoły, w spotkaniu z młodzieżą tej szkoły udział wzięli: prezes Koła nr 25 w Opolu płk Edward Łakomy oraz przedstawiciel 10 blog., jednocześnie członek Zarządu Koła st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. W I części prezes poinformował zebranych o historii, zadaniach i przebiegu misji i operacji pokojowych oraz udziale Polaków w tych misjach.

Prelekcja została wzbogacona o pokaz multimedialny, dokumentujący przekazywane treści. Mówca szczególnie akcentował udział żołnierzy Garnizonu Opole w misjach. Historycznie biorąc, żołnierze naszego garnizonu byli jednymi z pierwszych uczestników misji pokojowych. Przypomnijmy, że w składzie I zmiany Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie ( UNEF II ), która rozpoczęła misję w Egipcie jesienią 1973 r.,  była kompania transportowa z 10 SDPanc., dowodzona przez płk Eugeniusza Kuczera / obecnie 90-letniego członka Koła nr 25 w Opolu /. Natomiast III zmianę UNEF II wystawiła już w prawie 100% opolska dywizja. Żołnierze z Opola w późniejszych latach systematycznie brali udział w kolejnych misjach Wojska Polskiego w różnych regionach świata. Chlubne tradycje 10 SDZ kontynuuje 10 Opolska Brygada Logistyczna, której żołnierze od pierwszych dni swego utworzenia w 1999 r. biorą udział w misjach / NSE /. Łącznie do tej pory z opolskiego garnizonu  w misjach zagranicznych uczestniczyło ponad 7 tys. żołnierzy i pracowników wojska oraz ponad 100 policjantów.  W II części prezes przedstawił główne kierunki działania Koła 25, jego osiągnięcia, z organizacją uroczystych obchodów „ Dnia Weterana’’ na czele. To nasze najważniejsze, wymagające wielkiego nakładu pracy i finansów przedsięwzięcie, które realizujemy cyklicznie od 2008 r. / organizacja 2 konkursów – tematycznego i plastycznego dla młodzieży szkolnej, spotkania pokoleń, wystawa prac, itp /.  Kol. Stanisław Gaweł – uczestnik misji irackiej i afgańskiej skupia się na przekazaniu młodzieży swoich wrażeń z tego regionu świata arabskiego. Posiłkując się zgromadzonymi eksponatami potrafi barwnie opowiedzieć o tradycjach, zwyczajach i życiu codziennym ludności tam mieszkającej. Dla młodych ludzi to ciekawa lekcja historii. Na zakończenie spotkania prezes wręczył dyrektorowi szkoły p. Henrykowi Mamale książkę Grzegorza Ciechanowskiego o historii misji pokojowych wraz z dedykacją. Prelegenci otrzymali natomiast PODZIĘKOWANIA za ciekawe przedstawienie problematyki misji z udziałem Polaków. Organizacyjnie spotkanie przygotował nauczyciel EdB mgr Jerzy Kiełb – sympatyk naszego Stowarzyszenia.  

Udane spotkanie w Nysie

Prelekcję wygłosił płk Edward Łakomy
Kol. Gaweł
Edward Łakomy
cd...
...
Nasz baner
Od lewej - kol. S. Gaweł, E. Łakomy, dyr H. Mamala i J. Kiełb
Prelegenci z przedstawicielami
Prezes wręcza dyrektorowi szkoły książkę o misjach
St. chor. sztab. Stanisław Gaweł opowiada o swoich misjach
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy cd...
Pamiątkowe zdjęcie
Podziękowanie