W Opolu, w obchodach 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji udział wzięli mieszkańcy, młodzież, przedstawiciele lokalnych władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, harcerze, uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Gogolinie, grupy rekonstrukcyjne. Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ reprezentował członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk rez. Edward Łakomy.

Po wciągnięciu flagi i odegraniu hymnu państwowego, głos zabrali przedstawiciele władz. Podkreślali znaczenie Konstytucji 3 Maja dla ratowania kraju i jej współczesne odniesienia. Apel pamięci, salwa kompanii honorowej i złożenie kwiatów pod pomnikiem Walk o Polskość Śląska Opolskiego, zakończyły oficjalną część uroczystości. Uczniowie klasy mundurowej dali pokaz musztry paradnej, zaś kawalerzyści jak zawsze prezentowali się znakomicie. 10 Brygada wystawiła do obejrzenia sprzęt wojskowy. Prezes uczestniczył również w uroczystej sesji Rady Miasta. 

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI W OPOLU

Amazonki
Goście honorowi
Jak za dawnych lat
Kawalerzyści
Koło nr 25 reprezentował płk Edward Łakomy
Odegranie hymnu państwowego
Pionierzy
Pokaz sprzętu
Prezes złożył kwiaty pod pomnikiem
Warta honorowa pod pomnikiem