Uroczystości w Opolu odbyły się na pl. Wolności przy pomniku Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego. Przybyły władze regionu i miasta, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, młodzież, mieszkańcy Opola. Po odegraniu hymnu i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrali: wojewoda opolski Adrian Czubak, wicemarszałek województwa opolskiego Antoni Konopka oraz wiceprezydent Opola Mirosław Pietrucha.

Złożyli oni podziękowanie kombatantom i weteranom podziękowania za udział w walce o wolność Ojczyzny. Zasłużeni w kultywowaniu tradycji walk o wolność i niepodległość otrzymali wyróżnienia i odznaczenia. W imieniu kombatantów za słowa uznania kierowane do nich, podziękował członek ZG, prezes Zarządu ZKRPiBWP w Opolu płk w st. spocz. Stefan Szelka. Złożono wieńce i kwiaty. W imieniu bratnich organizacji, kwiaty pod pomnikiem złożyli wspólnie członkowie Zarządów Głównych – prezes ZKRPiBWP w Opolu  płk w st. spocz. Stefan Szelka i prezes Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu płk w st. spocz. Edward Łakomy.  

 

OBCHODY NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA W OPOLU

Kompania honorowa z 10 blog
Kwiaty złożyli płk Stefan Szelka i płk Edward Łakomy
Obecny był prezes Koła 25 płk Edward Łakomy
Poczty sztandarowe
Pod pomnikiem
Uczestnicy uroczystości