PROTOKÓŁ

 

                                     z posiedzenia jury konkursu plastycznego pt. „ Żołnierz Polski

                                  w misjach pokojowych / 16.05.2019 r. /

 

 

1 / . Jury w składzie :

Przewodniczący : Edward Łakomy – prezes Koła nr 25 SKMP

Członkowie : Józef Kwiecień – kierownik klubu 10 BLog.

: Kaja Olejniczak - instruktor klubu 10 BLog.

 

Jury dokonało oceny prac plastycznych , nadesłanych na konkurs z okazji

Dnia Weterana ‘’ i wykonanych przez młodzież szkolną w poszczególnych grupach wiekowych . Najwyżej ocenione zostały następujące prace :

                                                                                 PROTOKÓŁ

                         z posiedzenia jury konkursu tematycznego pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach

                                                 pokojowych i stabilizacyjnych w l. 1953 – 2018 ‘’

                                                                           w dniu 28.05.2019 r.

 

1 /. Jury w składzie :

Przewodniczący : Janusz Olechnowicz – Kuratorium Oświaty

   Stanisław Cisiński – członek Koła nr 25

 

      Jury oceniło wiedzę uczestników konkursu , przeprowadzonego z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’, „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’ i 20-lecia SKMP ONZ.

      Jury z wielką satysfakcją stwierdza , iż poziom wiedzy uczestników konkursu z w/w zakresu jest dobry.

 

A/ . Klasyfikacja indywidualna.

 

1m – Krzysztof Niespor / ZSE Opole / - 28 pkt

- – Tyberiusz Szczepanowski / ZSE Opole / - 28 pkt

3 m - Oliwia Podolska / I LO Olesno / - 26 pkt

- Szymon Dancewicz / CKZiU Nysa / - 26 pkt

- Arkadiusz Kleparski / ZSE Opole / - 26 pkt

6 m - Grzegorz Kaczmarczyk / CKZiU Nysa / - 23 pkt

- Patryk Witoń / CKZiU Nysa / - 23 pkt

8 m - Wiktoria Drzygaluk / I LO Olesno / - 17 pkt

9 m - Damian Klama / ZSM Opole / - 16 pkt

10 m – Dawid Warchoł / ZSM Opole / - 14 pkt

11 m – Iga Wiercińska / I LO Olesno / - 13 pkt

12 m – Mateusz Ungier / ZSM Opole / - 11 pkt

 

B/. Klasyfikacja zespołowa.

 

I m – Zespół Szkół Elektrycznych Opole - 82 pkt

II m – CKZiU Nysa - 72 pkt

III m – I LO Olesno - 56 pkt

IV m – Zespół Szkół Mechanicznych Opole - 41 pkt

3 / . Wyróżnienia :

 

A /. w klasyfikacji zespołowej :

* za zajęcie miejsc 1- 3 = puchary

* za zajęcie miejsc 1- 6 = dyplomy

 

 

B /. w klasyfikacji indywidualnej :

* za zajęcie miejsc 1-6 = nagrody rzeczowe i dyplomy

 

 

1 /. Jury wyraża serdeczne podziękowanie opiekunom zespołów za wielkie zaangażowanie i dobre przygotowanie młodzieży do konkursu.

2 /. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

Podpisy członków jury :

 

………………………..

 

………………………..

 

 

 

W dniu 25.05.2019 r. na Górze św. Anny miały miejsce obchody 98-rocznicy III powstania śląskiego.