Niepodległościowe uroczystości w Opolu rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w katedrze, po czym uczestnicy zgromadzili się na pl. Wolności, by wspólnie z mieszkańcami Opola i Opolszczyzny wziąć udział w części oficjalnej obchodów. Kompanię honorową wystawiła 10 blog, a orkiestrę Komenda Wojewódzka Policji z Wrocławia. Oprawę uroczystości tworzyły również poczty sztandarowe, wystawione licznie przez szkoły, instytucje, organizacje i inne podmioty. Mimo zimna, pod pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego przyszło wielu Opolan.

Po letniej przerwie, w dniu 23.10.2017 r. spotkaliśmy się, by podsumować to, co zrobiliśmy od maja br. i omówić bieżące sprawy. Zatwierdzono przedstawiony przez prezesa porządek zebrania. Do naszego grona dołączył por. Robert Chojna-Abarchan – uczestnik misji w Czadzie i Mali. Prezes wręczył Listy gratulacyjne kol. Wiesławowi Stebelskiemu z okazji ukończenia 70 lat oraz kol. Józefowi Kwietniowi, któremu „ stuknęła’’ 60-tka.

W dniu 18.10.br. swoje 55-lecie działalności świętował Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu. Z tej okazji w opolskiej filharmonii zebrali się zaproszeni goście – przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych, kombatanci, młodzież szkolna.

W dniu 12.10. 2017 r.  weterani z opolskiego Koła nr 25 SKMP ONZ – członek Zarządu Głównego, prezes Koła nr 25 - płk rez. Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół w Gogolinie. To realizacja cyklu spotkań, zaplanowanych na bieżący rok. Przyjechaliśmy na spotkanie z młodzieżą tej placówki oświatowej z wielu względów. Jednym z nich jest fakt posiadania przez szkołę 2 klas mundurowych, których uczniowie są najlepsi w województwie opolskim, a także zdobywają laury na arenie krajowej / np. ostatnie sukcesy w strzelaniu, organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie /.