Spotkanie miało charakter roboczy. Legitymacje członków Stowarzyszenia otrzymali Stanisław Cisiński i Antoni Antczak. Zatwierdzono „ Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2016 r.’’. Prezes przedstawił informację o stanie przygotowań do obchodów „ Dnia Weterana’’ w br. Do tej pory zostały zrealizowane m.in. takie zadania, jak: opracowanie Regulaminów konkursów i zamieszczenie ich w m-cu XI.ubr. na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu( www.kuratorium.opole.pl – zakładka KONKURSY TEMATYCZNE), opracowanie Programu obchodów w dniu 24.05.2016 r., postawienie zadań dla członków Koła, wystąpienie o wsparcie finansowe.

Jego śmierć była dla nas, działaczy SKMP ONZ i dla mnie osobiście wielkim zaskoczeniem. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy, umawialiśmy się na spotkanie w Krakowie. Mieliśmy się spotkać na Centralnych obchodach Dnia Weterana, które w br. odbędą się właśnie w Krakowie. Śp. płk rez. Edward Potocki był wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia, prezesem małopolskiego Koła, cenionym działaczem społecznym, znanym w Krakowie organizatorem wielu imprez o charakterze patriotyczno-obronnym.