Na zaproszenie dyrekcji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Opolu, w dniu 6.04.2018 r. z młodzieżą tej szkoły spotkali się opolscy weterani misji pokojowych: członek ZG SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. Prelegenci zapoznali zgromadzonych uczniów z historią udziału Polaków w misjach zagranicznych, aktualnymi misjami z udziałem żołnierzy polskich, zadaniami realizowanymi na misjach oraz historią i pracami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w tym szczególnie z działalnością Koła 25 w Opolu.

Na pierwszym, tegorocznym spotkaniu członków Koła omawiano sprawy bieżące i dot. całego 2018 r. Zatwierdzono „ Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2018 r.’’. Prezes przedstawił najważniejsze zadania do realizacji w br.

W dniu 12.01.2018 r. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, zaprosił przedstawicieli środowisk patriotycznych, kombatanckich i kresowych na doroczny opłatek. Była to okazja do spotkania się i przedstawienia działań „swoich’’ organizacji i stowarzyszeń oraz podzielenia się tym, co udało się dobrego zrealizować na rzecz swoich członków.