W dniach 21-23.04.2017. r. w Ryni nad zalewem Zegrzyńskim odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SKMP ONZ z udziałem prezesów Kół regionalnych. Koło nr 25 w Opolu reprezentował prezes płk rez. Edward Łakomy. Porządek posiedzenia zawierał m.inn. sprawozdanie z działalności Prezydium w ostatnim okresie, sprawozdanie finansowe, informację o centralnych obchodach „ Dnia Weterana’’ , wystąpienia prezesów Kół.

Tym razem na trasie naszych kombatanckich spotkań z młodzieżą szkolną znalazło się nyskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W dniu 7.03.2017 r. , na zaproszenie dyrekcji szkoły, w spotkaniu z młodzieżą tej szkoły udział wzięli: prezes Koła nr 25 w Opolu płk Edward Łakomy oraz przedstawiciel 10 blog., jednocześnie członek Zarządu Koła st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. W I części prezes poinformował zebranych o historii, zadaniach i przebiegu misji i operacji pokojowych oraz udziale Polaków w tych misjach.

Zgodnie z „Rocznym planem zamierzeń’’, w dniu 6.02.2017 r. odbyło się zebranie członków Koła 25. Nowym członkiem Stowarzyszenia został Bartosz Kadłubowski, uczestnik misji Enduring Freedom w Iraku w l. 2002 – 2003 oraz ISAF Afganistan w l. 2007 i 2011. Certyfikat uczestnika misji odebrał z rąk prezesa Antoni Antczak. Zatwierdzono „ Roczny plan zamierzeń Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu na rok 2017 ’’.

W dniu 12.12.2016 r. członkowie Koła nr 25 spotkali się na zebraniu podsumowującym dokonania w 2016 r. Przedstawił je prezes płk (s) Edward Łakomy. Do najważniejszych zadań zrealizowanych wspólnym wysiłkiem członków Koła zaliczył: organizację konkursów dla młodzieży szkolnej w ramach corocznych obchodów „ Dnia Weterana’’, spotkania z młodzieżą w szkołach województwa opolskiego, promocję koła w mediach oraz na stronie internetowej Koła, udział w obchodach świąt państwowych i rocznicowych,