W dniu 14.11.2016 r. prezes Zarządu Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu spotkał się z posłem na Sejm RP Tomaszem Kostusiem. Kol. Edward Łakomy poinformował Pana Posła o aktualnych pracach Koła oraz przygotowaniach do obchodów „ Dnia Weterana – 2017’’ w Opolu.

W dniu 10.10.2016 r. w niemodlińskim Domu Kultury, ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku spotkał się prezes Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu płk Edward Łakomy. Zaproszenie wystosowała pani prezes Maria Jańczyk. Tematem prelekcji był udział polskich żołnierzy w misjach pokojowych oraz zadania realizowane przez Koło 25 w Opolu. Spotkanie odbyło się w bardzo serdecznej atmosferze.

W dniu 3.10.2016 r. odbyło się w naszym kole zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano 4-letnią kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na wstępie przyjęto w szeregi Koła 2 nowych członków. Akces zgłosili uczestnicy misji w Afganistanie: st.szer. Marek Szczepaniak i st.szer. Marcin Gałecki i zostali jednogłośnie przyjęci do koła. Prezes płk Edward Łakomy podsumował obchody „ Dnia Weterana’’ w Opolu. Zrealizowane zostały  wszystkie punkty programu obchodów. Na konkurs plastyczny nadesłano 110 prac, nagrodzono 26. W poszczególnych grupach wiekowych najlepiej zaprezentowali się uczniowie PSP nr 14 z Opola, PSP z Szybowic, PG nr 7 z Opola i I LO z Olesna.

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w Niemodlinie w dniu 26.09.2016 r. z młodzieżą tej szkoły spotkali się opolscy weterani misji pokojowych: prezes Koła nr 25 w Opolu płk Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. Prelegenci zapoznali zgromadzonych uczniów z historią udziału Polaków w misjach zagranicznych, aktualnym udziałem, zadaniami realizowanymi na misjach oraz historią i pracami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, w tym szczególnie z działalnością Koła 25 w Opolu.