W spotkaniu uczestniczył prezes Koła nr 25 w Opolu kol. Edward Łakomy. W trakcie obrad plenarnych omówiono najważniejsze zagadnienia dot. bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia. W porządku obrad ujęto m.in. sprawozdanie z działalności prezydium za okres od ostatniego KZD, sprawozdanie z działalności finansowej, informację dot. wniosków awansowych i odznaczeniowych.

Tym razem na trasie naszych spotkań z młodzieżą szkolną Opolszczyzny znalazł się Zespół Szkół w Tułowicach. Na widowni wdzięczni słuchacze - uczennice i uczniowie klas mundurowych. W spotkaniu udział wzięli: prezes Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu – płk w st.spocz. Edward Łakomy, uczestnik misji UNEF II w Egipcie, członek Koła st.chor.sztab. Stanisław Gaweł, uczestnik misji w Iraku i Afganistanie oraz kpr. rez. Edward Szmitowicz, uczestnik misji na Bliskim Wschodzie. Spotkanie przebiegało według sprawdzonego scenariusza.

W dniu 12.02.2016 r. na zaproszenie pełnomocnika d-cy brygady ds. podoficerów, w spotkaniu z kadrą podoficerską Brygady wziął udział prezes Opolskiego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 płk w st.spocz. Edward Łakomy. Spotkanie odbyło się w Dniu Podoficera. Prezes przedstawił zgromadzonym krótki rys historyczny Stowarzyszenia oraz główne kierunki działalności opolskiego Koła.

Spotkanie miało charakter roboczy. Legitymacje członków Stowarzyszenia otrzymali Stanisław Cisiński i Antoni Antczak. Zatwierdzono „ Plan zamierzeń Koła nr 25 na 2016 r.’’. Prezes przedstawił informację o stanie przygotowań do obchodów „ Dnia Weterana’’ w br. Do tej pory zostały zrealizowane m.in. takie zadania, jak: opracowanie Regulaminów konkursów i zamieszczenie ich w m-cu XI.ubr. na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu( www.kuratorium.opole.pl – zakładka KONKURSY TEMATYCZNE), opracowanie Programu obchodów w dniu 24.05.2016 r., postawienie zadań dla członków Koła, wystąpienie o wsparcie finansowe.