Opolskie obchody naszego święta miały miejsce w dniu 24.05.2016 r. Zachowujemy sprawdzoną od lat i oczekiwaną przez uczestników formułę naszych spotkań. W tym dniu młodzież – laureaci konkursu plastycznego i uczestnicy konkursu tematycznego spotykają się z weteranami i zaproszonymi gośćmi honorowymi. W br. przybyli do nas poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, członek Zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, wicekurator Artur Zapała, przedstawiciele 10 BLog., Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, dyrektorzy szkół.

W Opolu obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się mszą św., po czym uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i kompanię honorową z 10 BLog. z Opola, przeszli na plac Wolności. Tu pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego odbyła się główna część uroczystości.

W spotkaniu uczestniczył prezes Koła nr 25 w Opolu kol. Edward Łakomy. W trakcie obrad plenarnych omówiono najważniejsze zagadnienia dot. bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia. W porządku obrad ujęto m.in. sprawozdanie z działalności prezydium za okres od ostatniego KZD, sprawozdanie z działalności finansowej, informację dot. wniosków awansowych i odznaczeniowych.

Tym razem na trasie naszych spotkań z młodzieżą szkolną Opolszczyzny znalazł się Zespół Szkół w Tułowicach. Na widowni wdzięczni słuchacze - uczennice i uczniowie klas mundurowych. W spotkaniu udział wzięli: prezes Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu – płk w st.spocz. Edward Łakomy, uczestnik misji UNEF II w Egipcie, członek Koła st.chor.sztab. Stanisław Gaweł, uczestnik misji w Iraku i Afganistanie oraz kpr. rez. Edward Szmitowicz, uczestnik misji na Bliskim Wschodzie. Spotkanie przebiegało według sprawdzonego scenariusza.