Jego śmierć była dla nas, działaczy SKMP ONZ i dla mnie osobiście wielkim zaskoczeniem. Jeszcze niedawno rozmawialiśmy, umawialiśmy się na spotkanie w Krakowie. Mieliśmy się spotkać na Centralnych obchodach Dnia Weterana, które w br. odbędą się właśnie w Krakowie. Śp. płk rez. Edward Potocki był wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia, prezesem małopolskiego Koła, cenionym działaczem społecznym, znanym w Krakowie organizatorem wielu imprez o charakterze patriotyczno-obronnym.