Jednym z ważnych punktów uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego w dniu 24.06.br w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, była dekoracja sztandaru szkoły medalem „ Za zasługi dla SKMP ONZ’’. Wnioskodawcą był Zarząd Koła nr 25 w Opolu. Popularny opolski „ Elektryczniak’’ jest od kilku lat najlepszą szkołą techniczną na Opolszczyźnie i 13-tą w kraju. Jego uczniowie osiągają znakomite wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych, aktywnie działają w różnych kołach zainteresowań. W szkolnym kole Ligi Obrony Kraju prężnie działa wiele sekcji specjalistycznych, w wśród nich sekcja misji pokojowych. To właśnie członkowie tej sekcji rokrocznie uczestniczą w konkursach organizowanych z okazji „ Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Światowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

Opolskie obchody naszego święta miały miejsce w dniu 24.05.2016 r. Zachowujemy sprawdzoną od lat i oczekiwaną przez uczestników formułę naszych spotkań. W tym dniu młodzież – laureaci konkursu plastycznego i uczestnicy konkursu tematycznego spotykają się z weteranami i zaproszonymi gośćmi honorowymi. W br. przybyli do nas poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, członek Zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, wicekurator Artur Zapała, przedstawiciele 10 BLog., Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, dyrektorzy szkół.

W Opolu obchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się mszą św., po czym uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i kompanię honorową z 10 BLog. z Opola, przeszli na plac Wolności. Tu pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego odbyła się główna część uroczystości.

W spotkaniu uczestniczył prezes Koła nr 25 w Opolu kol. Edward Łakomy. W trakcie obrad plenarnych omówiono najważniejsze zagadnienia dot. bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia. W porządku obrad ujęto m.in. sprawozdanie z działalności prezydium za okres od ostatniego KZD, sprawozdanie z działalności finansowej, informację dot. wniosków awansowych i odznaczeniowych.