W dniach 5-6.10.2018 r. w Warszawie odbyło się 2-dniowe spotkanie koleżeńskie uczestników misji UNEF II (Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie). W spotkaniu udział wzięło 8 kolegów z naszego Koła nr 25 z jego prezesem kol. Edwardem Łakomym na czele. W koleżeńskim spotkaniu po latach udział wzięli koledzy: Witold Medwecki, Edward Szmitowicz, Marian Rudnicki, Antoni Antczak, Stanisław Cisiński, Mieczysław Fras oraz Bronisław Kowolik.

 Po powitaniu, prezes kol. Edward Łakomy przedstawił porządek zebrania, który zastał zatwierdzony. List gratulacyjny Prezesa ZG SKMP ONZ, z okazji ukończenie 70 lat otrzymał kol. Zdzisław Jaźwiec. Zebrani złożyli jubilatowi serdeczne życzenia zdrowia i długich lat życia. Po tym miłym akcencie przystąpiono do realizacji porządku zebrania. 

W obchodach rocznicowych na opolskim Rynku, udział wzięli przedstawicie władz wojewódzkich, miejskich, oświatowych, służb mundurowych, mieszkańcy Opola. Obecni byli kombatanci i weterani.

W opolskich uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego w 98-rocznicę bitwy warszawskiej, udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, służb mundurowych, kombatanci i weterani, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy Opola.