1.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE .

 

 • Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji   Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu , współorganizatorami -

 • Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opole i 10 Opolska Brygada Logistyczna. Wsparcia  udzielił Wojewódzki Sztab Wojskowy.

 • Konkurs jest organizowany z okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami  Państwa’’, „Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ’’.

 • Konkurs ma charakter wojewódzki.

 • Celem  konkursu  jest popularyzowanie  udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych .

 • Konkurs odbędzie się pod patronatem  posła na Sejm RP- Tomasza Kostusia, marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły, prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i opolskiego Kuratora oświaty Michała Sieka.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Koło nr 25 w Opolu, współorganizatorami – Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Opola i 10 Opolska  Brygada Logistyczna . Wsparcia udzielił Wojewódzki Sztab Wojskowy.

 2. Celem  konkursu  jest popularyzowanie wśród  młodzieży szkolnej udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych.

 3. Konkurs  organizowany  jest z okazji  „Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa’’ i „ Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji  Pokojowych ONZ’’.

 4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.

 5. Honorowy patronat objęli: Poseł na  Sejm RP –Tomasz Kostuś marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski oraz opolski kurator oświaty Michał Siek.

 

                                                     ZAPROSZENIE

W dniu 28.05.2018 r. odbędą się uroczyste obchody “ Dnia Weterana’’, organizowane przez Koło nr 25 SKMP ONZ w Opolu. W programie m.inn. konkursy – plastyczny i tematyczny dla młodzieży szkolnej, spotkanie pokoleń z udziałem weteranów i młodzieży szkolnej, wystawa nagrodzonych prac plastycznych, wyróżnienia dla weteranów, członków wspierających i laureatów konkursów. Honorowy patronat nad obchodami „Dnia Weterana’’ objęli: poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, prezydent miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski i opolski kurator oświaty Michał Siek. Konkurs tematyczny nt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach pokojowych w l. 1953-2017’’ odbędzie się w PLO nr 5 (ul. Kościuszki 14) o godz. 9.30, zaś część oficjalna na opolskim Rynku o godz. 12.00. Zaplanowano wystąpienie okolicznościowe prezesa Koła nr 25 oraz gości honorowych, wręczenie wyróżnień dla weteranów i laureatów konkursów. Zapraszam weteranów oraz mieszkańców Opola i młodzież  szkolną na naszą uroczystość. Zapraszam dyrektorów szkół wraz z pocztami sztandarowymi.

Proszę zapoznać się z Regulaminami konkursów oraz Programem uroczystości.  

 

                                                                                        PREZES

 

                                                                              płk (s) Edward Łakomy