ROBOCZE SPOTKANIE

W dniu 17.01.2022 r. członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25

w Opolu. płk(s) Edward Łakomy spotkał się z Komendantem Wojskowej

 Komendy Uzupełnień w Opolu ppłk mgr inż. Arkadym Smolińskim.

Tematem roboczego spotkania było określenie zasad współpracy oraz wymiana

 doświadczeń między WKU a Kołem nr 25. Kol. Arkady Smoliński zgłosił akces na

członka wspierającego Stowarzyszenia.

 

 

Życzenia noworoczne 2022

Zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku dla Was i Waszych najbliższych.

 

Prezes.

 

  WETERANI MISJI ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOWIE KOŁA NR 25 W OPOLU

 

Dobiegający końca 2021 rok był trudnym dla nas wszystkich. Pandemia COVID 19 uniemożliwiła realizację wielu przedsięwzięć. Tym niemniej udało nam się zorganizować obchody wojewódzkie „ Dnia Weterana’’, odbyć spotkanie z młodzieżą  ZSEkiO w Oleśnie, uczestniczyć w ochodach świąt państwowych i okolicznościowych, odwiedzić groby zmarłych kolegów, zapalić znicze, itd. Chciałbym przekazać Wam i Waszym najbliższym najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne. Przede wszystkim, życzę dużo zdrowia, pogody ducha, spełnienia w 2022 roku wszystkich zamierzeń i planów osobistych, satysfakcji z udziału w pracach naszego Koła. Niechaj rok przyszły będzie łaskawszy dla wszystkich weteranów misji zagranicznych.       

/-/ Edward Łakomy

                                                                                          prezes

OBCHODY  ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OPOLU                                                             

Tegoroczne obchody 103- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbywały się w cieniu wydarzeń na wschodniej granicy. Podkreślali to wszyscy w swoich wystąpieniach. Przypominano historyczne wydarzenia z roku 1918, kiedy to odradzała się Rzeczypospolita po 123 latach zaborów.