Po powitaniu przybyłych, prezes wręczył legitymacje kolejnym członkom Koła. Otrzymali je koledzy: Zdzisław Jaźwiec, Jan Dyndor, Bronisław Kowolik i Maciej Chorążyk.  Zatwierdzono    „Roczny plan zamierzeń Koła nr 25 na 2020 r.’’ Stan przygotowań do naszego święta –  25-lecia Koła 25, połączonego z obchodami „ Dnia Weterana’’ omówił kol. prezes. Ocenił je jako zadowalające, chociaż jest jeszcze wiele spraw do załatwienia.

W dniu 11.01.2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczył prezes Koła nr 25, zarazem członek ZG - płk(s) Edward Łakomy. Podczas obrad omówiono bieżące sprawy Stowarzyszenia, uchwalono Program pracy SKMP ONZ, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019r.

W dniu 16.12.019 r. odbyło się zebranie Koła nr 25. Przybyłych powitał prezes kol. Edward Łakomy. Wręczono nowe legitymacje kolejnym członkom Koła. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w mijającym roku.