W dniu 11.12.2019 r. w 20-rocznicę śmierci ppłk Zbigniewa Wydrycha, delegacja Koła nr 25 SKMP ONZ w Opolu w składzie: Edward Łakomy, Antoni Antczak i Marian Rudnicki, zapaliła znicz i złożyła wieniec na jego grobie na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach. Towarzyszył nam brat tragicznie zmarłego – Waldemar Wydrych. Ppłk Zbigniew Wydrych był uczestnikiem misji UNPROFOR w l. 1992-1993 oraz KFOR w 1999 r. Zginął 11.12.1999 r. od wybuchu granatu. Cześć Jego pamięci. 

Opolanie uroczyście obchodzili 101-rocznicę odzyskania niepodległości. W przeddzień osłonięto artystyczną makietę Ostrówka, przedstawiającą panoramę średniowiecznego Opola. W dniu 11.11.br. oficjalne uroczystości odbyły pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Oleśnie, w dniu 25.10.2019 r. z młodzieżą tej szkoły spotkali się opolscy weterani misji pokojowych: członek ZG SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy i st.chor.sztab. Stanisław Gaweł. Prelegenci zapoznali zgromadzonych uczniów z historią udziału Polaków

Zebranie otworzył i przywitał przybyłych prezes kol. Edward Łakomy. Przedstawił porządek zebrania, który przyjęto jednogłośnie. Prezes  wręczył nowe legitymacje obecnym członkom. W skład Koła przyjęty został chor.rez. Andrzej Żurek – uczestnik misji UNEF II w Egipcie ( I zmiana ).